INFORMATION

Lajvet har plats för 31 deltagare.
Workshopdag inför lajvet: 18/4 i Uppsala.

Lajvdatum: 14-17 maj.

Plats: Risön i Florarnas naturreservat, Norra Uppland

 

Till anmälan.

INSPIRATION

"Du förstår... män saknar all verklig kontakt med livet. De har ju ingen fysisk kontakt med avkomman. Och därför kan de inte heller tänka på hur det går med jordens folk när de själva är döda. I ett samhälle där männen fick bestämma skulle allt liv på jorden dö ut. Om männen inte hålls nere, om männen inte hålls på plats, kommer livet att förgås..." - Rut Bram ur Egalias döttrar.

KONTAKT

Arrangörerna når du med frågor om allt som rör lajvet på: Sigirdsdotter.lajv@gmail.com


Det går också bra att skriva i Facebookgruppen "Sigridsdotter-ett lajv inspirerat av Egalias döttrar" om du tror fler är intresserade av svaret. Se i så fall att tagga en arrangör, förslagsvis Lukas.